image_header

Demersul nostru RSI

Un actor implicat pentru o logistică durabilă

Obiective clare pentru o politică RSI ambiţioasă

  • O orientare puternică spre sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, bazându-se pe formarea, inovaţia şi responsabilizarea tuturor celor care fac parte din întreprindere;
  • Reducerea amprentei noastre asupra mediului şi acompanierea clienţilor în aplicarea unor soluţii logistice sustenabile;
  • Încurajarea şi favorizarea, în toate ţările în care suntem prezenţi, a unor iniţiative locale legate de valorile noastre, pentru a concretiza peste tot angajamentul nostru Global Compact.

Noi obiective RSE

- 0 %

Frecvența și severitatea accidentelor de muncă în 2027

0 %

Rata de promovare internă pentru managerii de șantier în 2030

+ 0 %

Rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități în 2025

- 0 %

Emisii de gaze cu efect de seră în 2030

0 %

Rata de recuperare a deșeurilor în 2025

0 %

Site-uri implicate într-un proiect de mediu cu clienții lor în 2025

0 %

Țări implicate într-un proiect cu comunitățile locale în 2025

0 %

Furnizori semnatari ai ID Logistics CSR – Carta Achizitii Responsabile

0 %

Comitete de management de țară instruite în etică

Axa socială

Colaboratorii noştri sunt esenţa creşterii noastre

ID Logistics se angajează concret faţă de colaboratorii săi, în special prin:

  • Prioritizarea subiectelor legate de sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, bazându-se pe formarea, inovarea şi responsabilizarea tuturor celor care fac parte din întreprindere
  • Traiectorii profesionale care îi permit fiecăruia să-şi exprime calităţile şi să continue să evolueze şi să obţină competenţe
  • Hotărârea de a fi o întreprindere incluzivă, care ştie să facă loc tuturor, acordând o atenţie deosebită persoanelor cu handicap

Axa mediului

Reducerea amprentei de carbon a activităţilor noastre cu 40 % până în 2030, fără compensare

Orientări puternice pentru a deveni actorul logistic de referinţă în materie de respectare a mediului şi de soluţii logistice durabile:

  • Reducerea substanţială a consumurilor şi decarbonatarea mixului nostru energetic
  • Propunerea către clienţi a unor soluţii cu carbon redus, de-a lungul întregii noastre relaţii
  • Reducerea şi valorificarea deşeurilor generate în locaţiile noastre logistice

Axa societăţii

Împreună, vom dezvolta activităţi şi acţiuni utile, etice şi pline de sens

Înarmaţi cu valorile noastre antreprenoriale şi cu solidaritate, susţinem activ implementarea iniţiativelor locale în toate teritoriile în care suntem implantaţi
În plus, facem astfel încât să fie aplicate cele mai bune standarde privind problemele sociale şi de mediu, în cele 17 ţări ale noastre

Guvernanţă dedicată

Un demers transparent şi implementat la cel mai înalt nivel al întreprinderii

Dirijarea strategiei noastre RSI este asigurată de un departament special din cadrul Grupului nostru: Direcţiunea RSI. Implementarea sa revine Comitetului Executiv al Grupului. Fiecare filială a Grupului urmează o foaie de parcurs cu obiective individuale. Din 2022, obiectivele RSI sunt integrate în cele anuale ale managerilor şi adaptate problemelor fiecărei funcţiuni.
Publicăm în mod transparent angajamentele şi rezultatele politicii noastre RSI.
Descoperiţi o viziune de ansamblu a demersului nostru RSI, în raportul nostru integrat, publicat în fiecare an.