Demersul nostru CSR

O companie implicată pentru o logistică durabilă

Obiective clare pentru o politică CSR ambiţioasă

  • O orientare puternică spre sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, bazându-se pe formarea, inovaţia şi responsabilizarea tuturor celor care fac parte din companie
  • Reducerea amprentei noastre asupra mediului şi acompanierea clienţilor în aplicarea unor soluţii logistice sustenabile
  • Încurajarea şi favorizarea, în toate ţările în care suntem prezenţi, a unor iniţiative locale legate de valorile noastre, pentru a concretiza peste tot angajamentul nostru Global Compact

Obiectivele noastre CSR

- 0 %

Frecvența și severitatea accidentelor de muncă în 2027

0 %

Rata de promovare internă pentru managerii de șantier în 2030

+ 0 %

Rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități în 2025

- 0 %

Emisii de gaze cu efect de seră în 2030

0 %

Rata de recuperare a deșeurilor în 2025

0 %

Site-uri implicate într-un proiect de mediu cu clienții lor în 2025

0 %

Țări implicate într-un proiect cu comunitățile locale în 2025

0 %

Furnizori semnatari ai ID Logistics CSR – Carta Pentru Achizitii Responsabile

0 %

Comitete de management de țară instruite în etică

Axa socială

Colaboratorii noştri sunt esenţa creşterii noastre

ID Logistics se angajează concret faţă de colaboratorii săi, în special prin:

  • Prioritizarea subiectelor legate de sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, bazându-se pe formarea, inovarea şi responsabilizarea tuturor celor care fac parte din companie
  • Traiectorii profesionale care îi permit fiecăruia să-şi exprime calităţile şi să continue să evolueze şi să obţină competenţe
  • Hotărârea de a fi o întreprindere incluzivă, care ştie să facă loc tuturor, acordând o atenţie deosebită persoanelor cu handicap

Axa mediului

Reducerea amprentei de carbon a activităţilor noastre cu 40 % până în 2030, fără compensare

Obiective puternice pentru a deveni liderul logistic în materie de respectare a mediului şi de soluţii logistice durabile:

  • Reducerea substanţială a consumurilor şi decarbonatarea mixului nostru energetic
  • Propunerea către clienţi a unor soluţii cu carbon redus, de-a lungul întregii noastre relaţii
  • Reducerea şi valorificarea deşeurilor generate în locaţiile noastre logistice

Axa societăţii

Împreună, vom dezvolta activităţi şi acţiuni utile, etice şi pline de sens

Înarmaţi cu valorile noastre antreprenoriale şi cu solidaritate, susţinem activ implementarea iniţiativelor locale în toate teritoriile în care suntem prezenți
În plus, facem astfel încât să fie aplicate cele mai bune standarde privind problemele sociale şi de mediu, în cele 18 ţări ale noastre

Guvernanţă dedicată

O abordare transparentă aplicată la cel mai înalt nivel al companiei

Dirijarea strategiei noastre CSR este asigurată de un departament special din cadrul Grupului nostru: Departamentul CSR. Implementarea sa revine Comitetului Executiv al Grupului. Fiecare filială a Grupului urmează o foaie de parcurs cu obiective individuale. Din 2022, obiectivele CSR au fost integrate în obiectivele anuale ale managerilor și adaptate provocărilor fiecărei funcții.
Suntem transparenți când vine vorba de publicarea angajamentelor și a rezultatelor politicii noastre de CSR.
O prezentare generală a inițiativei noastre de CSR este oferită în raportul nostru integrat publicat în fiecare an.