Mentiuni juridice

Bine aţi venit la www.id-logistics.com/ro/, site-ul instituţional al Grupului ID Logistics.

Prin accesarea acestui site, acceptaţi condiţiile generale de utilizare de mai jos ; acestea putând fi modificate în orice moment, fără preaviz, vă încurajăm să le consultaţi în mod regulat.

Acest site este proprietatea ID Logistics (societate pe acţiuni în comandită simplă, cu un capital de 13.796.640 €), al cărei sediu este situat în :

55, Chemin des Engranauds CS 20040 13660 Orgon France Tel.: +33 (0)4 42 110 600 RCS Tarascon 433 691 862

Director publicaţie : Eric Hémar

 

Găzduire :

Alwaysdata

62 rue Tiquetonne

75002 Paris

RCS PARIS: 492 893 490

01 84 16 23 49

https://www.alwaysdata.com/en/

 

Condiţii privind accesul şi utilizarea :

Site-ul www.id-logistics.com/ro/ are ca scop furnizarea informaţiilor instituţionale şi financiare despre Grupul ID Logistics, precum şi a linkurilor către filialele şi partenerii acestuia. Prin Grupul ID Logistics înţelegem toate societăţile legate direct sau indirect de compania ID Logistics.

Acest site este supus legislaţiei franceze; vizitatorii care accesează site-ul din străinătate trebuie să se asigure de respectarea legislaţiei aplicabile local.

Utilizatorul acestui site recunoaşte că dispune de competenţele şi mijloacele necesare pentru accesarea şi utilizarea lui. Recunoaşte că a luat la cunoştinţă de prezenta notă juridică şi se angajează să o respecte.

Grupul ID Logistics se străduieşte să menţină site-ul accesibil, precizând totodată că, în scopuri legate de întreţinere, actualizare sau din orice alt motiv, în special de ordin tehnic, accesul la site poate fi întrerupt. Grupul ID Logistics nu răspunde, în niciun caz, de consecinţele pe care le-ar putea avea aceste întreruperi pentru utilizatorul internetului.

Grupul ID Logistics îşi rezervă dreptul de a modifica, rezilia, suspenda sau întrerupe, în orice moment, din orice motiv şi numai la discreţia sa, accesul parţial ori total la site, inclusiv, în speţă, la conţinutul, funcţionalităţile sau orele de disponibilitate, fără aviz prealabil.

 

Proprietatea intelectuală :

Toate datele (text, mărci, logo-uri, sunete, imagini sau secvenţe video) care apar în acest site sunt proprietatea exclusivă a Grupului ID Logistics.

Reproducerea oricărui document, reprezentarea sau difuzarea, parţială ori totală, a conţinutului publicat în acest site nu este autorizată decât în scopul informării cu titlu exclusiv privat. Orice altă utilizare a acestor reproduceri şi, în special, folosirea în scopuri comerciale sunt interzise în mod expres, fără acordul prealabil, în scris, al Grupului ID Logistics.

De altfel, toate mărcile menţionate pe site sunt mărci înregistrate, fiind astfel protejate. Orice utilizare a uneia dintre mărcile menţionate mai sus nu este posibilă decât cu consimţământul Grupului ID Logistics.

Grupul ID Logistics îşi rezervă dreptul de a urmări orice act de contrafacere a drepturilor sale de proprietate intelectuală, inclusiv în cadrul unei acţiuni penale.

 

Linkurile de hipertext :

Fără autorizarea scrisă, din partea Direcţiunii Grupului ID Logistics, sunt interzise toate linkurile efectuate de către terţi la una dintre paginile internet ale acestui site sau spre un document conţinut în acesta. Cererile trebuie adresate, în scris, către: Direction – ID Logistics – 55, Chemin des Engranauds – CS 20040 – 13660 Orgon.

 

Responsabilitatea :

Toate informaţiile accesibile prin intermediul acestui site sunt furnizate ca atare, cu titlu informativ.

Grupul ID Logistics se angajează să folosească toate mijloacele disponibile pentru a garanta, în orice moment, exactitatea informaţiilor conţinute pe acest site şi să asigure o actualizare regulată a elementelor din cadrul lui. Cu toate acestea, Grupul ID Logistics nu poate fi considerat responsabil de erorile sau omisiunile conţinute pe acest site, nici de eventualele piratări ori operaţiuni răuvoitoare asupra conţinutului.

Grupul ID Logistics nu oferă nicio garanţie, explicită sau implicită şi nu îşi asumă nicio responsabilitate care ar putea rezulta din accesarea ori utilizarea acestui site, inclusiv toate deteriorările sau virusurile care ar putea afecta echipamentul informatic sau orice alt bun alt utilizatorului. Grupul ID Logistics nu poate fi considerat responsabil pentru nicio daună, fie directă, fie indirectă, indiferent de cauze, origine, natură sau consecinţe, rezultată ca urmare a accesării de către oricine a site-ului sau a imposibilităţii de a-l accesa, precum şi din utilizarea site-ului şi/sau creditului acordat unei anumite informaţii, ce provine direct ori indirect de la acesta din urmă.

Vă informăm că puteţi să refuzaţi introducerea de „cookies”, prin configurarea calculatorului conform modalităţilor detaliate pe site-ul CNIL.

(https://www.cnil.fr)

 

Fotografii :

Fototeca Grupului ID Logistics