Protejarea datelor

Protejarea datelor

Suntem foarte încântați că sunteți interesat de compania noastră. Protecția datelor este de prioritate pentru managementul ID Logistics Group. Site-ul ID Logistics Group poate fi utilizat în general fără a furniza date personale. Cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale ale companiei prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, în general obținem consimțământul persoanei în cauză.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările țării respective de protecție a datelor aplicabile ID Logistics Group. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, compania noastră dorește să informeze publicul despre tipul, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le utilizăm și le procesăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile pe care le au prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor.

În calitate de operator responsabil de prelucrare a datelor, ID Logistics Group a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele personale prelucrate prin intermediul acestui site web sunt protejate cât mai complet posibil. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot avea, în general, lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită date cu caracter personal în moduri alternative, de exemplu prin telefon.

1. Definiții

Declarația de protecție a datelor a ID Logistics Group se bazează pe termenii folosiți de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră de protecție a datelor ar trebui să fie lizibilă și de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm în prealabil termenii folosiți.

Folosim următorii termeni, printre alții, în această declarație de protecție a datelor:

a) Date personale

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”). O persoană fizică este considerată a fi identificabilă dacă, direct sau indirect, în special prin atribuirea unui identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la una sau mai multe caracteristici speciale, expresia identitații fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale a acestei persoane fizice se poate identifica.

b) Persoana vizată

Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de operatorul de date.

c) Prelucrare

Prelucrarea este orice proces desfășurat cu sau fără ajutorul unor proceduri automate sau orice astfel de serie de procese în legătură cu datele personale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, aranjarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, distribuție sau orice altă formă de punere la dispoziție, potrivire sau legare, restricție, ștergere sau distrugere.

d) Restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a restricționa prelucrarea lor viitoare.

e) Profilare

Profilarea este orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special aspecte legate de performanța în muncă, situația economică, sănătatea, Analiza personală sau prezicerea preferințelor acelei persoane fizice. , interese, loialitatea, comportamentul, locația sau relocarea.

f) Pseudonimizare

Pseudonimizarea reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Operator sau operator de date

Persoana responsabilă sau responsabilă de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea, instituția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt specificate de dreptul Uniunii sau de legislația statelor membre, persoana responsabilă sau criteriile specifice pentru numirea acesteia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislația statelor membre.

h) Procesorii

Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o instituție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele persoanei responsabile.

i) Destinatar

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, instituție sau alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terț. Cu toate acestea, autoritățile care pot primi date cu caracter personal în contextul unui anumit mandat de investigare în temeiul dreptului Uniunii sau al statelor membre nu sunt considerate destinatari.

j) Terţ

Terțul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub responsabilitatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

k) Consimțământ

Consimțământul este orice expresie de voință dată în mod voluntar de persoana vizată într-o manieră informată și fără echivoc pentru cazul specific, sub forma unei declarații sau a unei alte acțiuni clare de confirmare prin care persoana vizată indică că își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

2. Numele și adresa persoanei responsabile de prelucrare

Persoana responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, a altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și a altor prevederi cu caracter de protecție a datelor este:

ID Logistics Ressources

55 Chemin des Engrenauds – 13660 ORGON

N° SIRET : 820 900 595 00035

N° TVA : FR31820900595

Email: dpo@id-logistics.com

Website: https://www.id-logistics.com

3. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al persoanei responsabile de prelucrare este:

ID Logistics Ressources

55 Chemin des Engrenauds – 13660 ORGON

N° SIRET : 820 900 595 00035

N° TVA : FR31820900595

Email: dpo@id-logistics.com

Website: https://www.id-logistics.com

Fiecare persoană vizată poate contacta direct responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment cu orice întrebări sau sugestii privind protecția datelor.

4.Cookie-uri

Paginile de internet ale ID Logistics Group folosesc cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate și salvate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Numeroase site-uri web și servere folosesc cookie-uri. Multe module cookie conțin așa-numitul ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Este alcătuit dintr-un șir de caractere prin care site-urile web și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei în cauză de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat prin intermediul codului cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, ID Logistics Group poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru web pot fi optimizate pentru utilizator. După cum s-a menționat deja, cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru de către utilizatori. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează cookie-uri nu trebuie să-și introducă din nou datele de acces de fiecare dată când vizitează site-ul web deoarece acest lucru este realizat de site-ul web și cookie-ul stocat pe sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături din magazinul online. Magazinul online folosește un cookie pentru a reține articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual.

Persoana vizată poate împiedica în orice moment setarea cookie-urilor de către site-ul nostru prin intermediul unei setări corespunzătoare în browser-ul de internet utilizat și, astfel, se poate opune permanent setarii cookie-urilor. Mai mult, cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse oricând printr-un browser de internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile site-ului nostru web să fie pe deplin utilizabile.

5. Colectarea datelor și informațiilor generale

Site-ul ID Logistics Group colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când site-ul este accesat de o persoană afectată sau de un sistem automatizat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare accesează site-ul nostru web (așa-numitul referrer), (4) sub-site-urile web, care sunt accesate prin intermediul unui sistem de acces pe site-ul nostru web pot fi controlate, (5) data și ora accesului la site-ul web, (6) o adresă de protocol Internet (adresă IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de accesare și (8) alte date și informații similare utilizate pentru a preveni amenințările în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, ID Logistics Group nu trage nicio concluzie despre persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) furnizarea corectă a conținutului site-ului nostru web, (2) optimizarea conținutului site-ului nostru web și publicitatea pentru acesta, (3) asigurarea funcționalității pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei de pe site-ul nostru web și (4) pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru aplicarea legii în cazul unui atac cibernetic. ID Logistics Group evaluează astfel statistic aceste date și informații colectate în mod anonim, cu scopul de a crește protecția și securitatea datelor în compania noastră și, în cele din urmă, de a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană afectată.

6. Opțiunea de contact prin intermediul site-ului web

Datorită reglementărilor legale, site-ul ID Logistics Group conține informații care permit contactul electronic rapid cu compania noastră și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală pentru așa-numita poștă electronică (adresă de e-mail). În cazul în care o persoană vizată contactează persoana responsabilă de prelucrare prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana în cauză vor fi salvate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată operatorului de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților.

7. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Persoana responsabilă cu prelucrarea prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei în cauză numai pentru perioada de timp necesară realizării scopului stocării sau dacă acest lucru este cerut de directiva europeană și de emitentul de reglementări sau de un alt legiuitor în actele cu putere de lege sau reglementările care i-au fost furnizate persoanei respective, responsabilă de prelucrare.

În cazul în care scopul stocării nu se mai aplică sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de autoritatea europeană de directive și reglementare sau de un alt legiuitor responsabil, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit și în conformitate cu prevederile statutare.

8. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat de către autoritatea europeană a directivei și reglementărilor, de a solicita confirmarea persoanei responsabile de prelucrare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care le privesc sunt în curs de prelucrare. Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la confirmare, poate contacta oricând un angajat al operatorului de date.

b) Dreptul la informare

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de către autoritatea europeană de reglementare și directivă, de a primi în orice moment informații gratuite despre datele personale stocate despre ea și o copie a acestor informații de la persoana responsabilă cu prelucrarea. În plus, legiuitorul european pentru directive și reglementări a acordat persoanei vizate acces la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale
 • dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina acea durată
 • existența unui drept la corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc sau la restricționarea prelucrării de către persoana responsabilă sau dreptul de a vă opune acestei prelucrări
 • existența unui drept de recurs la o autoritate de supraveghere
 • dacă datele personale nu sunt colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile despre originea datelor
 • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) GDPR și – cel puțin în aceste cazuri – informații semnificative despre logica implicată și sfera și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată;

În plus, persoana vizată are dreptul la informații cu privire la faptul dacă datele cu caracter personal au fost transmise unei țări terțe sau unei organizații internaționale. În acest caz, persoana în cauză are dreptul de a primi informații despre garanțiile corespunzătoare în legătură cu transmiterea.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la informare, poate contacta oricând un angajat al operatorului de date.

c) Dreptul la rectificare

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directiva și autoritatea europeană de reglementare de a cere corectarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte care o privesc. În plus, persoana vizată are dreptul, ținând cont de scopurile prelucrării, să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete – tot prin intermediul unei declarații suplimentare.

În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept la rectificare, poate contacta oricând un angajat al operatorului de date.

d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directiva europeană și de autoritatea de reglementare de a cere persoanei responsabile să ștergă imediat datele cu caracter personal care o privesc dacă se aplică unul dintre următoarele motive și dacă prelucrarea nu este necesară:

 • Datele cu caracter personal au fost colectate în astfel de scopuri sau prelucrate în alt mod pentru care nu mai sunt necesare.
 • Persoana vizată își revocă consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare.
 • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
 • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală din dreptul Uniunii sau al statului membru căreia îi este supus operatorul.
 • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu art. 8 alin. 1 DS-GVO.

Dacă se aplică unul dintre motivele de mai sus și o persoană vizată dorește ca datele cu caracter personal stocate la ID Logistics Group să fie șterse, poate contacta oricând un angajat al operatorului de date. Angajatul ID Logistics Group se va asigura că cererea de ștergere este îndeplinită imediat.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către ID Logistics Group, iar compania noastră, în calitate de persoană responsabilă, este obligată să șteargă datele personale în conformitate cu art. 17 alin. 1 DS-GVO, ID Logistics Group va lua măsuri, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, măsuri adecvate, inclusiv de natură tehnică, pentru a informa alte persoane responsabile cu prelucrarea datelor, care prelucrează datele cu caracter personal publicate, că persoana vizată a solicitat ștergerea tuturor legăturilor către aceste date sau copii cu caracter personal sau a solicitat replicări ale acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Angajatul ID Logistics Group va aranja cele necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de către autoritatea europeană de directive și reglementări, de a cere persoanei responsabile să restricționeze prelucrarea dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată refuză ștergerea datelor cu caracter personal și, în schimb, solicită restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
 • Persoana responsabilă nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru a-și afirma, exercita sau apăra pretenții legale.
 • Persoana vizată a formulat o obiecție la prelucrare în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului prevalează pe cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre condițiile de mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate la ID Logistics Group, poate contacta oricând un angajat al operatorului de date. Angajatul ID Logistics Group va aranja restrângerea prelucrării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de către autoritatea europeană de directive și reglementări, de a primi datele cu caracter personal aferente acestora, pe care persoana în cauză le-a furnizat unei persoane responsabile, într-un mod structurat, comun și automatizat, format care poate fi citit. De asemenea, aveți dreptul de a transmite aceste date către o altă persoană responsabilă, fără a împiedica persoana responsabilă căreia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a DS-GVO sau art. 9 alin. 2 lit. a DS-GVO sau pe un contract conform articolului 6 alin. 1 lit. b DS-GVO și prelucrarea se efectuează prin proceduri automate, cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care se află în interes public sau are loc în exercitarea autorităţii oficiale, care a fost transferată persoanei responsabile.

În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 Para drepturile și libertățile altor persoane nu sunt afectate de aceasta.

Pentru a-și exercita dreptul la transferul datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment un angajat al ID Logistics Group.

g) Dreptul de a obiecta

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat în orice moment de către directiva europeană și autoritatea de reglementare, din motive ce decurg din situația sa particulară, împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. e sau f DS-GVO de a formula o obiecție. Acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi.

ID Logistics Group nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea servește la afirmarea sau exercitarea sau apărarea pretenţiilor legale.

În cazul în care ID Logistics Group prelucrează date cu caracter personal în scopul efectuării de publicitate directă, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de reclame. Acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociată cu o astfel de publicitate directă. În cazul în care persoana vizată se opune ID Logistics Group la prelucrarea în scopuri de marketing direct, ID Logistics Group nu va mai prelucra datele personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive care decurg din situația sa particulară, împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, care se desfășoară la ID Logistics Group în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. 1 DS-GVO să se opună, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct orice angajat al ID Logistics Group sau un alt angajat. Persoana vizată este, de asemenea, liberă, în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, să își exercite dreptul de a se opune prin mijloace automate folosind specificații tehnice.

h) Decizii automate în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

să facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată – inclusiv crearea de profiluri – care are efecte juridice asupra acestora sau le afectează semnificativ în mod similar, dacă decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și persoana responsabilă sau (2) este permisă pe baza legislației Uniunii sau a statelor membre căreia îi este supusă persoana responsabilă și o astfel de legislație necesită măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate. sau (3) se efectuează cu acordul expres al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, ID Logistics Group va implementa măsuri adecvate, pentru a proteja drepturile și libertățile și pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată dorește să-și exercite drepturi referitoare la deciziile automate, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului de date.

i) Dreptul de a retrage consimțământul conform legii privind protecția datelor

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directiva europeană și de autoritatea de reglementare de a revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a-și revoca consimțământul, poate contacta în orice moment un angajat al operatorului de date.

9. Protecția datelor în aplicații și în procesul de aplicare

Persoana responsabilă cu prelucrarea colectează și prelucrează datele personale ale solicitanților în scopul gestionării procesului de aplicare. Prelucrarea poate avea loc și pe cale electronică. Acesta este mai ales cazul în cazul în care un solicitant trimite documentele relevante ale cererii în mod electronic, de exemplu prin e-mail sau printr-un formular web de pe site, către persoana responsabilă de procesare. În cazul în care persoana responsabilă de prelucrare încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă cu respectarea prevederilor legale. În cazul în care persoana responsabilă cu prelucrarea nu încheie un contract de muncă cu solicitantul, documentele cererii vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de respingere, cu condiția ca ștergerea să nu fie în conflict cu niciun alt interes legitim al persoanei responsabile de prelucrare. Un alt interes legitim în acest sens este, de exemplu, sarcina probei în procedurile în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

10. Reglementări privind protecția datelor pentru aplicarea și utilizarea Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Persoana responsabilă de prelucrare a integrat componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare) pe acest site web. Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și evaluarea datelor privind comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de pe care o persoană vizată a ajuns pe un site web (așa-numitele referrere), ce subpagini ale site-ului au fost accesate sau cât de des și pentru cât timp a fost vizualizată o subpagină. O analiză web este utilizată în principal pentru optimizarea unui site web și pentru analiza cost-beneficiu a reclamei pe internet.

Compania de operare a componentei Google Analytics este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.

Persoana responsabilă de prelucrare folosește adăugarea „_ gat ._ anonymizeIp” pentru analiza web prin Google Analytics. Cu acest plus, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei în cauză este scurtată și anonimizată de Google dacă site-ul nostru web este accesat dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza fluxurile de vizitatori pe site-ul nostru. Google folosește datele și informațiile obținute, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web, pentru a compila rapoarte online pentru noi care arată activitățile de pe site-ul nostru și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru.

Google Analytics plasează un cookie în sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google este capabil să analizeze utilizarea site-ului nostru. De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de persoana responsabilă cu prelucrarea și pe care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei în cauză este activat automat de către componenta Google Analytics respectivă pentru a transmite date către Google pentru analiză online. Ca parte a acestui proces tehnic, Google obține cunoștințe despre datele personale, cum ar fi adresa IP a persoanei în cauză, pe care Google o folosește, printre altele, pentru a urmări originea vizitatorilor și a clicurilor și, ulterior, pentru a activa extrasele de comisioane.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația din care s-a făcut accesul și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana în cauză. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, aceste date personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizată de persoana în cauză, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procesul tehnic către terți.

Persoana vizată poate împiedica în orice moment setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web, așa cum a fost deja descris mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare în browser-ul de internet utilizat și, astfel, să se opună permanent la setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să seteze un cookie în sistemul de tehnologie a informației al persoanei în cauză. În plus, un cookie deja setat de Google Analytics poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are opțiunea de a se opune și de a împiedica colectarea datelor generate de Google Analytics referitoare la utilizarea acestui site web și la prelucrarea acestor date de către Google. Pentru a face acest lucru, persoana vizată trebuie să descarce și să instaleze un supliment de browser de la linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest program de completare a browserului îi spune Google Analytics prin JavaScript că nu pot fi transmise Google Analytics date și informații despre vizitele pe site-uri web. Instalarea suplimentului de browser este evaluată de Google ca o contradicție. În cazul în care sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau reinstalat, persoana vizată trebuie să reinstaleze suplimentul de browser pentru a dezactiva Google Analytics. În cazul în care suplimentul de browser este dezinstalat sau dezactivat de către persoana în cauză sau o altă persoană care este atribuită sferei de influență a acesteia, există posibilitatea reinstalării sau reactivării add-on-ului de browser.

Informații suplimentare și reglementările Google aplicabile privind protecția datelor pot fi găsite la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics este explicat mai detaliat la acest link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Reglementări privind protecția datelor pentru aplicarea și utilizarea LinkedIn

Persoana responsabilă de prelucrare are componente integrate ale LinkedIn Corporation pe acest site web. LinkedIn este o rețea socială bazată pe internet care permite utilizatorilor să se conecteze cu contacte de afaceri existente și să facă noi contacte de afaceri. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate folosesc LinkedIn în peste 200 de țări. LinkedIn este în prezent cea mai mare platformă pentru contacte de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume.

LinkedIn este operat de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SUA. LinkedIn Ireland. Probleme cu politica de confidențialitate, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, este responsabil pentru problemele de protecție a datelor în afara SUA .

De fiecare dată când site-ul nostru web, care este echipat cu o componentă LinkedIn (plug-in LinkedIn), este apelat, această componentă determină browserul utilizat de persoana în cauză să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei LinkedIn. Mai multe informații despre pluginurile LinkedIn pot fi găsite la https://developer.linkedin.com/plugins. Ca parte a acestui proces tehnic, LinkedIn este informat ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana în cauză.

Dacă persoana în cauză este conectată la LinkedIn în același timp, LinkedIn recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web o vizitează persoana în cauză de fiecare dată când persoana în cauză accesează site-ul nostru web și pe toată durata șederii respective pe site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate de componenta LinkedIn și atribuite contului LinkedIn respectiv al persoanei vizate de LinkedIn. Dacă persoana vizată face clic pe un buton LinkedIn integrat pe site-ul nostru, LinkedIn atribuie aceste informații contului personal de utilizator LinkedIn al persoanei în cauză și salvează aceste date personale.

LinkedIn primește întotdeauna informații prin intermediul componentei LinkedIn că persoana în cauză a vizitat site-ul nostru web dacă persoana în cauză este conectată la LinkedIn în același timp cu accesarea site-ului nostru web; aceasta are loc indiferent dacă persoana vizată face clic sau nu pe componenta LinkedIn. În cazul în care persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către LinkedIn, ea poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său LinkedIn înainte de a accesa site-ul nostru web.

La https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn oferă posibilitatea de a vă dezabona de la mesajele de e-mail, mesajele SMS și reclamele vizate, precum și de a gestiona setările de anunțuri. LinkedIn folosește, de asemenea, parteneri precum Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame, care pot seta cookie-uri. Astfel de cookie-uri pot fi respinse la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Reglementările LinkedIn aplicabile privind protecția datelor sunt disponibile la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica LinkedIn privind cookie-urile este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

12. Temei juridic pentru prelucrare

Art. 6 litera a DS-GVO servește companiei noastre ca bază legală pentru operațiunile de prelucrare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte, cum este cazul, de exemplu, cu operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru livrarea de bunuri sau prestarea unui alt serviciu sau contraprestație, prelucrarea se bazează pe art. 6 litera b GDPR. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul întrebărilor despre produsele sau serviciile noastre. În cazul în care societatea noastră face obiectul unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, precum îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 litera c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele sale de asigurări de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau altei terțe părți. Atunci prelucrarea s-ar baza pe art. 6 litera d DS-GVO. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea avea la bază art. 6 litera f DS-GVO. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile legale menționate mai sus se bazează pe acest temei legal dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unui terț, cu condiția ca interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză nu prevalează. Astfel de operațiuni de prelucrare ne sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod special de către legiuitorul european. În acest sens, el a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este un client al persoanei responsabile (considerentul 47 teza 2 DS-GVO).

13. Interese legitime în prelucrare urmărite de operator sau de un terț

Articolul 6 I lit. f DS-GVO este interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea în beneficiul tuturor angajaților noștri și al acționarilor noștri.

14. Durata pentru care vor fi stocate datele personale

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este perioada legală de păstrare respectivă. După expirarea termenului, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod obișnuit, cu condiția ca acestea să nu mai fie necesare pentru îndeplinirea contractului sau pentru inițierea unui contract.

15. Cerințe statutare sau contractuale pentru furnizarea datelor cu caracter personal; Necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecinţe ale neprestării

Precizăm că furnizarea datelor cu caracter personal este parțial cerută de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta și din reglementări contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori poate fi necesar ca un contract să fie încheiat ca o persoană în cauză să ne pună la dispoziție date cu caracter personal, care trebuie apoi prelucrate de noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal dacă compania noastră încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar însemna că nu ar putea fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de persoana vizată, persoana vizată trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru clarifică persoanei vizate, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută de lege sau de contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obligația de a furniza datele cu caracter personal și ce consecințele ar fi dacă datele personale nu ar fi furnizate.

16. Existența procesului decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu folosim luarea automată a deciziilor sau crearea de profiluri.