Usługi oferowane przez ID Logistics opierają się na zaawansowanej technologii, najnowocześniejszych systemach IT oraz szybkiej komunikacji ze wszystkimi klientami ERP.

ID Logistics gwarantuje wszystkie usługi sprawnego łańcucha dostaw i wdraża je ze strategicznych wyzwań do poziomu operacyjnego:

  • Nowoczesna platforma internetowa pozwala na śledzenie całego łańcucha dostaw oraz kontrolowania przepływów produktów, co pozwala na optymalizację na poziomie zarówno przepływów jaki magazynowanych zapasów.

    

  • TMS pomaga zoptymalizować codzienne koszty transportu podczas dostaw i powrotów samochodów, jak również pozwala na ciągłe zarządzanie pomiędzy wszystkimi ogniwami w łańcuchu dostaw. TMS pozwala na zindywidualizowane rozwiązania by spełnić wymagania każdego Klienta.

Zobacz więcej
  • Nowoczesna platforma internetowa pozwala na śledzenie całego łańcucha dostaw oraz kontrolowania przepływów produktów, co pozwala na optymalizację na poziomie zarówno przepływów jaki magazynowanych zapasów.

    

  • TMS pomaga zoptymalizować codzienne koszty transportu podczas dostaw i powrotów samochodów, jak również pozwala na ciągłe zarządzanie pomiędzy wszystkimi ogniwami w łańcuchu dostaw. TMS pozwala na zindywidualizowane rozwiązania by spełnić wymagania każdego Klienta.

 

  • Zarządzanie magazynem: WMS oraz portale najnowszej generacji.

 

  • Kompletowanie zamówień: automatyzacja, voice picking, pick to light oraz radio-frequency.

 

  • Zautomatyzowany unit picking: mini-load, ODS, miejsca pickingowe, szybkie sortowanie.

 

  • Spedycja oraz odprawa celna.

 

  • Transport dedykowany: optymalizacja tras.

 

  • E-commerce: rozwiązania dla wielu Klientów, umiejętność łączenia, elastyczność oraz reaktywność podczas wzmożonych przepływów towarów.

Ukryj

Każda oferowana usługa podlega zespołowi wykwalifikowanych specjalistów będących ekspertami w swojej dziedzinie.