Nasze najnowsze innowacje

The Factory

Pierwsze miejsce

Drugie miejsce

Trzecie miejsce

Live Warehouse

Aplikacja wyświetla w czasie rzeczywistym wskaźniki wydajności procesu kompletacji oraz wskazuje lokalizację i natychmiastową produktywność osób kompletujących zamówienia.

Smart Energy Storage System

Ten magazyn energii jest podłączony do paneli słonecznych. W nocy przywraca energię wyprodukowaną w ciągu dnia. Celem jest wykorzystanie lokalnej zielonej energii elektrycznej, gdy jej potrzebujemy.

Dynamic Warehouse Map

Rozwiązanie to, wspierane przez sztuczną inteligencję oferuje optymalizację slotting’u. Każdego dnia dopasowuje ścieżki kompletacji, analizując historię zamówień i tworząc prognozy w celu redukcji zbędnych ruchów naszych pracowników.

Smartvision

Smartivision to system wykorzystujący algorytm sztucznej inteligencji, który potrafi analizować dane obrazowe. Pomaga w zwiększeniu precyzji i niezawodności kompletacji zamówień, dzięki danym nagranym przez kamery stereowizyjne. Smartvision redukuje wskaźnik błędów o 80% i umożliwia monitorowanie procesu przygotowywania przesyłek w czasie rzeczywistym.

Autonomous Stock Tracking Robot

Astrid to AMR (Autonomous Mobile Robot) jest to autonomiczny wózek zdolny do przeprowadzenia inwentaryzacji towarów znajdujących się w regałach paletowych – z produktywnością 5000 palet na godzinę.
Naradzie prowadzi inwentaryzację w sposób ciągły, eliminując w ten sposób konieczność wstrzymywanie standardowych procesów.
Zastosowana technologii większa jakość oraz produktywność prosu inwentaryzacji. Robot, opracowany przez ID Logistics, ma być w 2023 r. wykorzystany w kilkudziesięciu magazynach.

IoT, Internet rzeczy

IoT, czyli Internet Rzeczy, poprawia widoczność operacji logistycznych. Podłączone czujniki zbierają dane. Mają one wiele zastosowań (kontrola otwarcia drzwi, monitorowanie zużycia energii elektrycznej, czujniki obecności, liczenie paczek, kontrola temperatury, tablica rozdzielcza itp.) Czujnik TOF (Time Of Flight) może na przykład mierzyć wysokość palety lub uruchamiać operację uzupełniania zapasów po osiągnięciu minimalnego poziomu zapasów.

Order Picking Robot

AMR Locus wspomaga operatorów w procesie kompletacji. Roboty przemieszczają się autonomicznie z miejsca na miejsce, oszczędzając długich przejść kompletującym pracownikom. Dzięki temu rozwiązaniu operator przygotowuje zamówienie, a robot odpowiada za jego przemieszczenie. Ten proces oparty na współpracy zwiększa produktywność i ergonomię stanowiska pracy.

Autonomous Mobile Robot

Urządzenia AMR służą do przemieszczania półek i palet pomiędzy strefą składowania a stałymi stanowiskami kompletacji. Pozwalają one na zagęszczenie składowania. Liczba półek i robotów jest zmienna, co czyni to rozwiązanie bardzo elastycznym.

VR Training

innowacja

VR Training to narzędzie wykorzystywane do szkolenia w rzeczywistości wirtualnej. Jego uczestnik, w trakcie nauki przez zabawę, może nauczyć się odpowiednich zachowań w stymulującym i bezpiecznym środowisku. Na naszych stronach powstały już trzy moduły szkoleniowe, a wkrótce pojawią się kolejne.

Śledzenie przez sztuczną inteligencję

Dzięki nowej technologii znaczników wizualnych, kody identyfikacyjne towarów są zoptymalizowane do odczytu przez każdą kamerę o dużym zasięgu. Mogą one być wykorzystywane do śledzenia produktów w dokach lub do zatwierdzania ładunków.