Nasze podejście CSR

Działania na rzecz zrównoważonej logistyki

Konkretne cele dla ambitnej polityki CSR

  • Kładziemy nacisk na odpowiednie warunki pracy ze szczegółnym ukierunkowaniem na szkolenia, innowacje i budowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich pracowników firmy
  • Zmniejszamy nasz ślad środowiskowy i towarzyszymy klientom we wdrażaniu zrównoważonych rozwiązań logistycznych
  • Zachęcamy i wspieramy lokalne inicjatywy zgodne z naszymi wartościami we wszystkich krajach, w których działamy, w celu wzmocnienia naszego zaangażowania w realizację założeń UN Global Compact

Nasze cele CSR

- 0 %

Obniżenie wskaźników częstości i ciężkości wypadków przy pracy w 2027 roku

0 %

Osiągnięcie wskaźnika awansu wewnętrznego dla kierujących magazynami w 2030 roku

+ 0 %

Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w 2025 roku

- 0 %

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku

0 %

Osiągnięcie wskaźnika segregacji odpadów w 2025 roku

0 %

Magazynów zaangażowanych w projekty środowiskowe ze swoimi klientami w 2025 roku

0 %

Krajów zaangażowanych w projekty na rzecz lokalnych społeczności w 2025 roku

0 %

Dostawców podpisuje Kartę Odpowiedzialnych Zakupów ID Logistics

0 %

Członków zespołów zarządzających przeszkolonych w zakresie etyki

Filar społeczny

Nasi pracownicy w centrum naszego wzrostu

ID Logistics angażuje się w konkretne działania na rzecz swoich pracowników, poprzez

  • Nadanie priorytetu tematom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, koncentrując się na szkoleniach, innowacyjności i budowie kultury bezpieczeństwa naszych zespołów
  • Budowę ścieżek rozwoju zawodowego umożliwiających każdemu pracownikowi wykorzystanie jego talentów, ciągły rozwój i zdobywanie nowych umiejętności
  • Tworzenie różnorodnych zespołów, w których każdy znajdzie swoje miejsce, zwracamy szczególną uwagę na osoby z niepełnosprawnościami

Filar środowiskowy

Dążymy do osiągnięcia redukcji śladu węglowego z naszych aktywności o 40% w 2030 r., z wyłączeniem kompensacji

Wyznaczyliśmy sobie cele, tak aby stać się wzorcowym graczem logistycznym w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonych rozwiązań logistycznych:

  • Znaczne ograniczenie zużyć energii i dekarbonizacja naszego miksu energetycznego
  • Oferowanie naszym klientom niskoemisyjnych rozwiązań w trakcie naszej współpracy
  • Zmniejszenie i odzysk odpadów powstających w naszych magazynach

Filar wsparcia inicjatyw

Realizujemy wspólnie przydatne, wartościowe i etyczne projekty na rzecz lokalnych społeczności

W oparciu o nasze wartości przedsiębiorczości i wsparcia, realizujemy wiele inicjatyw na rzecz i wespół z lokalnymi społecznościami we wszystkich regionach świata, w których prowadzimy nasza działaność. Dbamy o to, aby w każdym z 18 krajów, w których jesteśmy obecni, stosowano najwyższe standardy w kwestiach społecznych i środowiskowych.

Dedykowana struktura zarządzania

Transparentne podejście realizowane na najwyższym poziomie firmy

Nadzór nad naszą strategią CSR zapewnia specjalny pion w naszej Grupie: Dyrekcja ds. CSR. Za jej wdrożenie odpowiada Komitet Wykonawczy Grupy. Każda ze spółek zależnych Grupy realizuje plan działań zgodnie z indywidualnymi celami. Od 2022 roku wyniki realizacji celów CSR są uwzględniane w kalkulacji zmiennego wynagrodzenia menedżerów i dostosowane do wysokości stawek każdej funkcji. W przejrzysty sposób komunikujemy nasze zobowiązania i rezultaty w zakresie naszej polityki CSR poprzez coroczną publikację zintegrowanego raportu zawierającą przegląd podejmowanych przez nas inicjatyw.