Rozwiązania dopasowane do branży klienta

E-commerce

Zarządzamy wolumenami i zapewniamy zadowolenie klienta końcowego

Jako pionierzy w dziedzinie rozwiązań logistycznych i transportowych dedykowanych e-commerce reagujemy na specyficzne wymogi tego rynku takie jak: przewidywanie i reagowanie na wahania aktywności, jakość i szybkość realizacji, dostawa zgodnie z obietnicą i optymalizacja doświadczeń klienta końcowego. Codziennie stawiamy czoła tym wyzwaniom wraz z naszymi klientami, do których należą zarówno pure players jak i firmy, których specjalnością jest sprzedaż wielokanałowa.

E-COMMERCE

PRZYPADKI KLIENTÓW

Zagwarantowanie wysokiej i ustandaryzowanej jakości obsługi w kanale e-commerce międzynarodowego lidera w branży spożywczej.

Jakość usług i wydajność operacyjna znacznie wzrosły dzięki znormalizowanej dokumentacji referencyjnej, replikowanej w poszczególnych lokalizacjach.

Rezultat

Wdrożony w 9 lokalizacjach w 3 krajach, Model Podstawowy jest obecnie modyfikowany w kierunku drugiej wersji obejmującej procesy zautomatyzowane.

Rezultat

Międzynarodowy lider w branży spożywczej chciał zapewnić wysoki poziom doświadczeń klientów w kanale e-commerce.

Kontekst klienta

Poszukiwała firmy logistycznej, który mogłaby zagwarantować bardzo wysoką i ustandaryzowaną jakość usług w kilku magazynach na całym świecie.

Kontekst klienta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, firma ID Logistics stworzyła jednorodny Podstawowy Model operacyjny dla wszystkich placówek.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Ten dopasowany do potrzeb klienta model podstawowy (Core Model) obejmuje procesy, wyposażenie (stoły pick-to-light itp.), rozwiązanie informatyczne i specjalne szkolenie.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Retail

Zaspokajamy potrzeby klientów dzięki szerokiej gamie produktów

Niezależnie od tego, czy chodzi o handel detaliczny artykułami spożywczymi, DIY, sprzętu gospodarstwa domowego, produktami high-tech/media czy dystrybucję artykułów sportowych, wszystkie te działania wymagają szczegółowej wiedzy na temat różnorodnych zarządzanych zapasów w połączeniu z logiką magazynowania i przepływu just-in-time.

NON FOOD RETAIL

PRZYPADKI KLIENTÓW

Wsparcie regionalizacji organizacji logistycznej europejskiego dystrybutora produktów typu DIY.

Obietnica dana klientowi w zakresie dostawy została znacznie poprawiona: czas dostawy został skrócony o jeden dzień.

Rezultat

ID Logistics została wybrana przez klienta do uruchomienia nowych regionalnych centrów dystrybucji.

Rezultat

Firma działająca w branży "zrób to sam" chciała zregionalizować swoją logistykę we Francji, aby osiągnąć skrócenie czasu realizacji (lead time) oraz rozwijać handel elektroniczny.

Kontekst klienta

Firma ID Logistics uruchomiła placówkę wielobranżową o powierzchni ponad 40 000 m2 w ciągu zaledwie 4 miesięcy. Zatrudniono 80 osób w pełnym wymiarze godzin, w celu przetwarzania 20 000 pozycji asortymentowych.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Magazyn ten przygotowuje zamówienia dla 23 sklepów i witryny e-commerce dla całego regionu paryskiego.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Klient otrzymał +18 000 dodatkowych miejsc paletowych, a jego wydajność wzrosła o +8 000 odbiorów na dzień.

Rezultat

FOOD RETAIL

PRZYPADKI KLIENTÓW

Zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu spożywczego poprzez mechanizację.

Dzięki sortownikowi zakład uzyskał +20% dodatkowych możliwości produkcyjnych.

Rezultat

Liczba zgłoszonych przez sklepy sporów spadła o 30%.

Rezultat

Międzynarodowy dystrybutor żywności potrzebował zwiększenia produkcji w zakładzie zarządzającym wieloma temperaturami i skrócenia czasu realizacji.

Kontekst klienta

Magazyn ten zarządza 20 000 pozycjami asortymentowymi, zatrudnia 200 osób w pełnym wymiarze godzin i zaopatruje 200 lokalnych sklepów.

Kontekst klienta

Aby spełnić oczekiwania klienta, firma ID Logistics zmechanizowała zakład i zainstalowała szybki sortownik w czasie krótszym niż 9 miesięcy.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Sortownik oddziela produkty świeże i owoce morza w cyklu przygotowania just-in-time.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

FMCG (Fast Moving Consumer Goods)

Wiemy, jak zarządzać wolumenami produkcyjnymi i tempem ich wytwarzania

Sektor FMCG (Fast Moving Consumer Goods – produkty szybkozbywalne) wymaga umiejętności zarządzania przepływami z fabryk do klientów, z zachowaniem najwyższego standardu obsługi, zgodnie z normami dotyczącymi zdrowia, identyfikacji, jakości i ochrony środowiska. W połączeniu z co-packingiem lub opóźnionym różnicowaniem, usługi logistyczne często prowadzą do globalnego podejścia w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

FMCG

PRZYPADKI KLIENTÓW

Modernizacja amerykańskiego zakładu współpakowania (co-packing) w szczycie pandemii Covid.

W zakładzie zastosowano solidne procesy ciągłego doskonalenia, które uzyskały ocenę AA w audycie BRC.

Rezultat

W oparciu o ten sukces, klient powierzył ID Logistics nowe zakłady copackingu i magazynowania.

Rezultat

Światowy lider w branży spożywczej zmagał się z problemami wydajności i jakości w zakładzie copackingu.

Kontekst klienta

Szukał partnera, który mógłby uzdrowić sytuację w zakładzie i wygenerować wartość w dłuższej perspektywie.

Kontekst klienta

W samym szczycie pandemii Covid, firma ID Logistics przejęła zakład i jego 600 pracowników operacyjnych.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Rekord produkcji ustanowiony 10 lat wcześniej przez poprzedniego dostawcę został szybko pobity.

Rezultat

Fashion

Jesteśmy z naszymi klientami, kolekcja po kolekcji

Branża Fashion stoi przed wieloma wyzwaniami logistycznymi: zarządzanie przepływami w imporcie i eksporcie na poziomie globalnym, zarządzanie odprawami celnymi i wysokim bezpieczeństwem magazynów a także obsługa lub uzupełnianie bardzo dużej ilości pozycji katalogowych, magazynowanych na półkach lub na wieszakach. Kluczowe znaczenie ma dostosowanie zasobów do obsługi sezonowych wolumenów, szybkich zmian kolekcji i okresów wyprzedaży.

FASHION

PRZYPADKI KLIENTÓW

Zwiększenie możliwości sprzedaży online wiodącej wielomarkowej europejskiej firmy odzieżowej.

Nowa platforma obejmuje +25% pozycji referencyjnych klienta wraz z jego marketplace.

Rezultat

Pozwala zarządzać wzrostem liczby jednostek sprzedawanych online wynoszącym +10%/rok.

Rezultat

Wiodący europejski wielomarkowy detalista mody potrzebował zwiększenia swoich możliwości sprzedaży online.

Kontekst klienta

Firma ID Logistics działała już od kilku lat na rzecz tego klienta, w szczególności na rzecz zmechanizowanej platformy do zaopatrywania jego sklepów.

Kontekst klienta

W mniej niż 3 miesiące, ID Logistics uruchomiła centrum dystrybucyjne pod klucz obsługujące przepływy e-commerce klienta, w tym jego marketplace.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Zakład został wyposażony w roboty współpracujące, aby zwiększyć produktywność operatorów i zamortyzować szczyty sezonowe.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Fragrance & Cosmetics

Zwracamy szczególną uwagę na produkty klienta i wizerunek jego marki

Obsługa branży perfumeryjnej i kosmetycznej wymaga wysokiego poziomu wiedzy w obszarze zmechanizowanego i zautomatyzowanego przygotowania do sprzedaży detalicznej produktów luksusowych lub o wysokiej wartości dodanej. Niezbędna jest duża elastyczność zasobów, tak aby dostosować się do wprowadzania nowych produktów na rynek i sezonowości sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu niezmiennie wysokiego poziomu jakości i zapewnieniu pełnej identyfikowalności przygotowanych zamówień.

FRAGRANCE & COSMETICS

PRZYPADKI KLIENTÓW

Wdrożenie rozwiązania logistycznego e-commerce dostosowanego do potrzeb światowego lidera w dziedzinie perfum i kosmetyków.

Zwiększono niezawodność przygotowania jednostek: reklamacje klientów spadły o 70%.

Rezultat

Wydajność produkcji została znacznie zwiększona: magazyn zyskał +57% dodatkowej aktywności online w ciągu jednego roku.

Rezultat

Nasz klient, będący światowym liderem w dziedzinie perfum i kosmetyków, chciał opracować własną ofertę e-commerce.

Kontekst klienta

Głównym problemem było zwiększenie niezawodności kompletacji zamówień jednostkowych przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności produkcyjnej.

Kontekst klienta

W ciągu niespełna 6 miesięcy ID Logistics wdrożyła rozwiązanie do przygotowywania zamówień dostosowane do potrzeb klienta.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Zakład został wyposażony w wózki put-to-light z wbudowaną wagą umożliwiającą jednoczesne przygotowanie 6 zamówień na jeden wózek.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

High-Tech

Wdrażamy wielokanałowe rozwiązania dostosowane do wyzwań klienta w zakresie jakości i bezpieczeństwa

Szybkość wprowadzania nowych produktów na rynek jest niezbędna w sektorze zaawansowanych technologii. Przyspieszenie magazynowania masowych przepływów importowych, wspólne pakowanie dużej liczby jednostek w rekordowym czasie i jednoczesna wysyłka do różnych kanałów dystrybucji to codzienne wyzwania. Miedzynarodowym liderom w branży oferujemy wiedzę, koordynację, precyzję i innowacyjność.

HIGH-TECH

PRZYPADKI KLIENTÓW

Poprawa ogólnej wydajności centrum dystrybucyjnego globalnego lidera branży elektronicznej.

W miarę upływu czasu, wraz z napływem nowych klientów, zmieniała się powierzchnia wydzielona w magazynie.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Współpraca ta zaowocowała poprawą w zakresie kosztów, elastyczności i jakości usług.

Rezultat

Światowy lider w zakresie elektroniki zdecydował o outsoursowaniu zarządzania swoim centrum dystrybucyjnym o powierzchni 80 000 m2.

Kontekst klienta

Firma ID Logistics przejęła obiekt i wdrożyła szereg przekształceń mających na celu ogólną poprawę jego efektywności.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Dotychczasowi pracownicy zostali zachowani, przeszkoleni w zakresie najlepszych praktyk logistycznych i wdrożeni do ciągłego doskonalenia.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Systemy informatyczne zostały zoptymalizowane, a dane zabezpieczone w centrach danych.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Industry

Wdrażamy rozwiązania logistyczne i transportowe dedykowane dla sektorów przemysłowych

Jakość, precyzja i elastyczność należą do podstawowych wymagań naszych klientów przemysłowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o magazynowanie produktów ponadgabarytowych lub niebezpiecznych, logistykę in situ, czy też zarządzanie międzynarodowymi przepływami importowymi/eksportowymi, wykorzystujemy naszą wiedzę dla liderów w branży chemicznej i przemysłowej, motoryzacyjnej i części zamiennych lub agrobiznesu.

INDUSTRY

PRZYPADKI KLIENTÓW

Opracowanie indywidualnego rozwiązania logistycznego dla światowego lidera w produkcji motocykli.

Dzięki temu rozwiązaniu poprawiły się koszty magazynowania i efektywność obsługi.

Rezultat

Skrócono czasy dostaw i zwiększono wydajność obsługi klienta.

Rezultat

Międzynarodowy producent motocykli chciał zoptymalizować procesy przygotowawcze w swoim europejskim centrum dystrybucji.

Kontekst klienta

Wyzwaniem było skuteczne wybieranie określonych motocykli z ułożonych w stos bloków bez pogorszenia gęstości składowania lub wydajności obsługi.

Kontekst klienta

Firma ID Logistics opracowała rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta, projektując wąskie korytarze i bardzo głębokie regały paletowe.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Motocykle są przechowywane na stojakach i można je odebrać indywidualnie.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Healthcare

Gwarantujemy integralność i identyfikowalność produktów farmaceutycznych

Nasze wyspecjalizowane zespoły ds. logistyki farmacji są wykwalifikowane i przeszkolone w zakresie świadczenia usług o wartości dodanej w obszarze magazynowania, dystrybucji oraz zarządzania wycofywaniem produktów z rynku. Nasze magazyny z kontrolowaną temperaturą, nasz dedykowany system WMS i nasza pełna kontrola procesów i standardów w sektorze farmaceutycznym (certyfikaty GDP i GMP, itp.) zapewniają wysoki poziom wydajności i 100% niezawodność śledzenia leków oraz przepływu informacji.

HEALTHCARE

PRZYPADKI KLIENTÓW

Zmniejszenie wskaźnika skarg klientów wiodącej hiszpańskiej firmy farmaceutycznej dzięki sztucznej inteligencji.

W przypadku reklamacji klienta przeprowadzana jest analiza, która pozwala prześledzić sposób przygotowania zamówienia.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Dzięki temu rozwiązaniu wskaźnik skarg klientów został podzielony przez 10.

Rezultat

Międzynarodowa firma farmaceutyczna miała niezwykle wysoki wskaźnik reklamacji na zamówienia klientów.

Kontekst klienta

Firma ID Logistics przemyślała na nowo działanie zautomatyzowanych stacji przygotowawczych, wyposażając je w inteligentne wagi i kamery.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Wagi sprawdzają wagę każdego zamówienia linia po linii, potwierdzając referencję i liczbę pobranych jednostek.

Rozwiązanie wdrożone przez ID

Kamery są połączone z systemem wydobycia wideo, który rejestruje zdjęcia każdego ujęcia przed zamknięciem opakowania.

Rozwiązanie wdrożone przez ID