Zarządzanie

Rada Nadzorcza

W jej skład wchodzą przedstawiciele akcjonariuszy kontrolujących Grupę oraz niezależni specjaliści. Określa strategię rozwoju Grupy i monitoruje jej realizację.

Pobierz Regulamin Zarządu

Komitet Wykonawczy

Realizuje strategię określoną przez Radę Nadzorczą i podejmuje decyzje operacyjne niezbędne w działalności Grupy.

Pobierz Kodeks Etyczny