Nasze zaangażowania społeczne

Zobowiązani wobec naszych pracowników

Naszym priorytetem jest zagwarantowanie naszym pracownikom dobrych warunków pracy i wspieranie ich rozwoju zawodowego

W ID Logistics wierzymy, że zdrowie i bezpieczeństwo każdego pracownika, integracja oraz szkolenia w trakcie całej kariery zawodowej są kluczem do pomyślnego rozwoju naszej firmy.

Bezpieczeństwo i profilaktyka

Zarządzanie i technologia w służbie naszej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzanie oparte na współpracy pozwala nam na konsultacje z naszymi zespołami i ich mobilizację. Wykorzystujemy nowoczesne technologie i innowacje, aby poprawić warunki pracy i zwiększyć bezpieczeństwo pracowników. Na przykład, dzięki czujnikom i awatarom, analizujemy ruchy i postawy przyjmowane podczas pracy, tak aby zidentyfikować najbardziej obciążone części ciała i móc zastosować odpowiednie działania profilaktyczne.

Awanse wewnętrzne

Praktyczne i długoterminowe wsparcie rozwoju zawodowego

Wspieramy każdego z naszych pracowników w jego rozwoju zawodowym, tak aby mu pomóc w doskonaleniu się i spełnianiu swoich ambicji w ID Logistics. W ten sposób zapewniamy pracownikom zatrudnionym ze względu na ich umiejętności i doświadczenie dostęp do solidnych kompetencji zawodowych. Wspieramy także projektowanie ich rozwoju zawodowego, co zwiększa szanse na zatrudnienie i sprzyja trwałej aktywizacji zawodowej.

Pracownicy z niepełnosprawnościami

Bycie odpowiedzialnym pracodawcą oznacza włączanie do zespołów osób z niepełnosprawnościami

Już w 2012 roku wdrożyliśmy program (HAN’ACTION) ukierunkowany na przezwyciężanie stereotypów związanych z niepełnosprawnością. Inicjatywie tej towarzyszy komunikacja wewnętrzna, której celem jest dostarczanie pracownikom informacji na temat kompletowania dokumentacji dotyczącej niepełnosprawności oraz organizowane dni dialogu między osobami z niepełnosprawnością a pracownikami wolontariuszami ID Logistics. W 2020 r. we Francji Grupa zawarła umowę z AGEFIPH – francuskim stowarzyszeniem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnością, która porządkuje nasze działania promowania zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Nasza polityka dotycząca zatrudniania osób z niepełnosprawnościami dotyczy wszystkich krajów, w których prowadzimy działaność.