Nasze zaangażowania środowiskowe

Zmniejszenie wpływu naszej działalności na środowisko

Naszym celem jest zapewnić zrównoważony rozwój działalności poprzez ochronę zasobów i zmniejszenie wpływu na środowisko

Wszyscy odczuwamy wpływ zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. Dlatego też na całym świecie nasza Grupa podejmuje odpowiednie działania, wspierając je znaczącymi inwestycjami, innowacyjnymi procesami i codziennym wysiłkiem, tak aby logistyka i transport stały się bardziej zrównoważone.

Zmniejszanie naszego śladu węglowego i energochłonności

Wielkie ambicje i znaczne ograniczenia na różnych polach działalności

Podejmujemy działania w naszych magazynach poprzez ograniczenie zużycia energii i ponowne przemyślenie naszego wyposażenia. Wyposażyliśmy nasze obiekty w rozwiązania do produkcji energii odnawialnej, uruchomiliśmy szeroko zakrojony program wymiany oświetlenia na rozwiązania LED oraz zainstalowaliśmy akumulatory litowo-jonowe, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i zwiększyć niezawodność.
Preferujemy również rozwiązania multimodalne: nasza jednostka kontrolna IDEO, dedykowana do kontroli przepływów europejskich, zarządza ponad 1500 pociągami blokowymi rocznie (unikając 60 000 ciężarówek na drogach). Poprzez nasze agencje transportowe i spółkę zależną Froidcombi, obsługujemy również ponad 11 000 przejazdów drogowo-kolejowych rocznie.
Wreszcie, rozwinęliśmy silne doświadczenie w zakresie alternatywnej motoryzacji (CNG, LNG lub elektrycznej).

Redukcja i recykling naszych odpadów

Naszym celem jest odzysk 85% naszych odpadów

W pełni włączyliśmy do naszej działalności przetwarzanie generowanych przez nas odpadów. W tym celu wdrożyliśmy konkretne działania:

  • poprawa sortowania odpadów dzięki naszemu programowi ciągłego doskonalenia IDeLiver, którego jeden z elementów koncentruje się na poprawie procesu sortowania – wiąże się to z większą świadomością pracowników, instalacją pojemników na odpady oraz inwestycją w zgniatarki
  • przeprowadzanie regularnych audytów naszych procesów w celu monitorowania skuteczności wprowadzonych działań i ich poprawy w razie potrzeby
  • przegląd możliwości recyklingu lub ponownego wykorzystania, gdy dana kategoria odpadów osiągnie wystarczającą ilość

Zmniejszać ilość odpadów generowaną przez naszych klientów

Zmniejszać ilość odpadów generowaną przez naszych klientów to jedna z naszych odpowiedzialności środowiskowych

We współpracy z naszymi klientami wdrażamy skuteczne działania, a wśród nich:

  • Ponowne wykorzystanie otrzymanych kartonów do nowych wysyłek
  • Wykorzystanie maszyn opakowaniowych zdolnych do wytwarzania kartonów na wymiar lub narzędzi cyfrowych zalecających odpowiedni rozmiar kartonu
  • Wybranie zmechanizowanych rozwiązań umożliwiających dostosowywanie i znaczne redukowanie ilości wykorzystanego plastiku
  • Zastępowanie w miarę możliwości plastikowych wypełniaczy opakowań przez rozwiązania papierowe lub odpady kartonowe

Razem bardziej odpowiedzialni

Ambitny i skuteczny program środowiskowy opracowany z naszymi klientami

W 2021 roku uruchomiliśmy program “Razem+Odpowiedzialni”. Zachęcamy nasze magazyny do współpracy z klientami w zakrecie inicjatyw CSR, takich jak zero plastiku, zero odpadów i efektywność energetyczna, a także określenia planu działań, prowadzącego do konkretnych wyników.