Doskonałość operacyjna

Aktywność oparta na współpracy

Inteligencja zbiorowa dla większej wydajności

Rozwijamy metody zarządzania oparte na współpracy w celu poprawy naszych procesów operacyjnych. W ten sposób redukujemy podziały organizacyjne i wykorzystujemy indywidualne umiejętności. Każdy odgrywa aktywną rolę, co wzmacnia zaangażowanie pracowników i nadaje sens ich pracy.

Short Interval Management (SIM)

Filar naszego procesu ciągłego doskonalenia

SIM opiera się na krótkich procesach komunikacji (od 5 min. do 1 godz., zależnie od poziomu odpowiedzialności), co pozwala na wypracowanie konkretnych rozwiązań dla prostych, zidentyfikowanych problemów. Takie podejście, zorientowane na rozwiązywanie problemów, angażuje wszystkich pracowników w magazynach, zwiększa autonomię, zwiększa reaktywność i wzmacnia zespół na wszystkich poziomach organizacji.

Customer workshops

Wspólna praca nad tworzeniem innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów

Prowadzimy warsztaty dla klientów, które łączą ich z naszymi zespołami, pozwalając na wspólne opracowanie nowych sposobów poprawy wydajności łańcucha dostaw. Metoda ta obejmuje między innymi analizę łańcucha wartości podczas “Gemba Walks”, mającą na celu określenie etapów procesu, które należy poprawić i nadać im priorytety.

Ciągłe udoskonalanie

Program globalny: IDeLiver

Nasze podejście do ciągłego doskonalenia, zwane “IDeLiver”, opiera na się na narzędziach lean management dostosowanych do naszej działalności, połączonych z dobrymi praktykami właściwymi dla naszego know-how. Ta inicjatywa została przygotowana przez pracowników operacyjnych dla pracowników operacyjnych, z bardzo pragmatycznym podejściem, tak aby zapewnić łatwość zrozumienia i szybkie wdrożenie we wszystkich krajach.

Podstawowy model operacji

Wspólnie zdefiniowane standardy wdrożone we wszystkich magazynach

Aby zagwarantować wysoki poziom doskonałości, działy operacyjne w naszych oddziałach wspólnie pracują nad opracowaniem i wdrożeniem podstawowych modeli operacyjnych, dostosowanych do każdego sektora biznesowego i kluczowego klienta, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki. Program IDeLiver, proces uruchamiania i nasze wewnętrzne narzędzie certyfikacji CID to tylko niektóre przykłady kluczowych rozwiązań.

Optymalizacja procesów

Nasze procesy operacyjne są optymalizowane przez naszych inżynierów

W każdym oddziale nasi inżynierowie współpracują z naszymi zespołami, usprawniając procesy, od przygotowania do uzupełnienia zapasów, a także rozmieszczenia jednostek magazynowych czy przydzielenia doków do odbioru i wysyłki.
Wykorzystując nasz know how, opracowujemy nie tylko narzędzia symulacyjne i optymalizacyjne, ale także wewnętrzne programy szkoleniowe, takie jak “Stock Management Academy”, dedykowane zarządzaniu zapasami.

Doskonałość operacyjna jedną z naszych 4 wartości

“Nasi pracownicy każdego dnia dążą do zapewnienia jak najlepszej obsługi i zadowolenia naszych klientów. Dokładają starań, aby zapewnić im wysokiej jakości usługi w bezpiecznym środowisku, znajdując sposoby na poprawę efektywności, szybkości i wydajności w stale zmieniającym się ekosystemie.”
Laurent Nicastro, zastępca dyrektora zarządzającego ds. operacji