Codzienne inspirowanie kultury innowacyjności

Nasze podejście do innowacji

Proces obsługi naszych klientów

Celem wdrażanych innowacji jest optymalizacja organizacji, kosztów i ekologicznej efektywności operacji logistycznych. Dotyczy to zarówno narzędzi jak i procesów czy nowych usług. Jest to także potężne narzędzie zarządzania, łączące zespoły.

Nasza kultura innowacyjności

Identyfikujemy, rozwijamy i popularyzujemy projekty przyszłości

W ID Logistics innowacje są kultywowane wszędzie tam, gdzie liczy się zwinność i proaktywność. Aby to osiągnąć, Grupa podkreśla wartość dodaną, jaką może wnieść technologia, dbając przy tym o znaczenie know-how i zarządzanie zmianą.

Dedykowana struktura

Zwinna organizacja do wdrażania przełomowych projektów

Nasz zespół ds. innowacji wspierany jest przez ekspertów z różnych działów (robotyki, mechanizacji, IT i operacji) w celu opracowania projektów na dużą skalę, dostosowanych do potrzeb każdego z naszych oddziałów i naszych klientów.

Podejście oparte na współdziałaniu

Proces oparty na współpracy zachęca do tworzenia i realizacji innowacyjnych projektów

Nasze wyzwania i innowacyjne programy (Królowie Innowacji, Innovation Games, Programme Robots) sprzyjają konkurencyjności w zespołach operacyjnych na poziomie globalnym. Konkursy przyczyniają się do powstawania nowych pomysłów i rozwiązania konkretnych problemów, występujących w magazynach, jednocześnie zapewniając pragmatyczne i skuteczne wdrażanie najbardziej obiecujących innowacji.

Nasze wyzwania

Nasze
wyzwania

Królowie
Innowacji

Innovation
Games

Program
Roboost

The Factory

Nasze konkursy i programy innowacji

Dowiedz się, jak nasze międzynarodowe konkursy co roku zachęcają do projektowania i popularyzacji innowacji. To podejście jest wspierane przez specjalne programy koncentrujące się na nowych technologiach, wykorzystywanych w naszych obszarach biznesowych.

Nasz konkurs na innowacje

Celem konkursu, w którym biorą udział wszystkie nasze oddziały, jest zachęcanie do tworzenia nowych projektów. Te najważniejsze wybierane są przez naszych menedżerów operacyjnych i przeznaczone do wdrożenia na szeroką skalę.
Kluczowe dane:
– ponad 120 innowacyjnych projektów jest prezentowanych w każdej edycji wyzwania
– ponad 1200 menedżerów operacyjnych uczestniczy w wyborze projektów

Nasz konkurs na popularyzację

Konkurs, który uzupełnia program “Królowie Innowacji”, ma na celu kapitalizację zatwierdzonych innowacyjnych projektów, poprzez powielanie ich wszędzie tam, gdzie ma to sens operacyjny. Kluczowe dane:
– około 700 innowacji zduplikowanych w skali globalnej
– średnio 3 projekty wdrożone w magazynie

Nasz program robotyki

Roboost należy do naszych sztandarowych programów. Jego celem jest wprowadzenie robotyzacji wszędzie tam, gdzie może ona przynieść optymalizację operacyjną lub ergonomiczną.
Program, realizowany przez wszystkie nasze oddziały, dotyczy następujących rozwiązań:
– przygotowanie „Goods-to-Person”
– przygotowanie „Robots-to-Good”
– robot usługowy (czyszczenie, zarządzanie zapasami)
– magazynowanie i przemieszczanie towarów
– ramię robotyczne
– pakowanie

Nasza poważna gra intraprzedsiębiorcza

Konkurs The Factory opiera się na jednej z silnych wartości firmy: Przedsiębiorczość. Pozwala naszym pracownikom rozwijać swój start-up w ramach ID Logistics przez udział w poważnej grze. W konkursie bierze udział 18 multidyscyplinarnych zespołów z różnych krajów. Ich zadaniem jest stworzenie nowych usług i narzędzi.