Nasze zaangażowania społeczne

Zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych

Nasze przedsiębiorstwo chce być częścią społeczności lokalnych zakorzenioną w życiu kulturalnym, ekonomicznym i społecznym regionów

Nasza Grupa promuje i wspiera inicjatywy podejmowane przez pracowników na całym świecie. Przyjmują one różne formy i dostosowane są do lokalnych potrzeb tak jak: wsparcie finansowe, pomoc logistyczna lub dzielenie się know-how.

Budowanie trwałych partnerstw

Od momentu założenia ID Logistics rozwijamy partnerstwa w społecznościach, w których działamy

Wśród przykładów nawiązanych przez nas partnerstw wymienić można:

  • W 2004 r. założyliśmy brazylijskie stowarzyszenie IDEBRA, którego celem jest działanie na rzecz transformacji społecznej w fawelach Rio de Janeiro, promując każdego roku społeczną i zawodową integrację około 200 młodych ludzi poprzez sport i wsparcie edukacji.
  • W 2014 r. podpisano partnerstwo z francuskim narodowym programem edukacji artystycznej i kulturalnej “Le Trophée d’Improvisation Culture & Diversité”, którego celem jest wprowadzenie uczniów szkół o wysokim priorytecie do teatru improwizowanego.

IDEBRA

ID STORY

ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY

Ambicją ID Logistics jest wdrożenie tego typu zaangażowania we wszystkich krajach, w których działa Grupa.

ID STORY

ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY

Ponad 3.000 młodych ludzi uzyskało możliwości zatrudnienia dzięki IDEBRA.

ID STORY

ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY

IDEBRA, stowarzyszenie założone przez ID Logistics.

ID STORY

ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY

Od momentu powstania w 2005 roku, IDEBRA wspiera młodych Brazylijczyków znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej.

ID STORY

ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY

Przyczynia się do ich edukacji obywatelskiej poprzez działalność społeczno-kulturalną, artystyczną i sportową.

ID STORY

ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY
ID STORY

Ważną rolę odgrywa integracja zawodowa z Akademią Zawodów Logistycznych

ID STORY

Etyka i odpowiedzialne zakupy

Zobowiązujemy się do działania w sposób rygorystyczny i uczciwy, zgodnie z naszym Kodeksem Etycznym

Nasze zasady są jasne i dotyczą zarówno nas samych, jak i naszych dostawców. Obejmują one:

  • Nasze relacje z interesariuszami: określenie konkretnych wytycznych (praktyki dotyczące prezentów, darowizn lub sponsoringu) w oparciu o ocenę ryzyka obejmującą bardzo szczegółowe kryteria. W Grupie funkcjonuje również system zgłaszania nieprawidłowości (Whistle Blowing).
  • Nasza polityka odpowiedzialnych zakupów łączy konkurencyjność i zrównoważony rozwój. Każdy z naszych dostawców i partnerów zobowiązuje się do przestrzegania Karty Odpowiedzialnego Zakupu CSR. Cenimy dostawców, którzy tak jak my zarządzają i doskonalą swój wpływ na środowisko i społeczeństwo.
  • W pełni popieramy zasady inicjatywy ONZ Global Compact, którą podpisaliśmy w 2021 roku.