275 lokalizacji na świecie

Obecność w 16 krajach na świecie (Europa, Ameryka, Azja, Afryka)

18,500 pracowników

5 miliony m2 powierzchni magazynowej

Obrót

Podział obrotu