290 lokalizacji na świecie

Obecność w 17 krajach na świecie (Europa, Ameryka, Azja, Afryka)

19,000 pracowników

5,5 mln m2 powierzchni magazynowej

Obrót

Podział obrotu