ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd spółki składa się z 8 członków, w tym jednego cenzora bez prawa głosu. Zarząd spółki wybierany jest na okres 3 lat.

W skład  zarządu ID Logistics wchodzą akcjonariusze oraz niezależne osobistości grupy.

Zarząd bierze udział w określaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii rozwoju firmy w oparciu o różnorodne, międzynarodowe doświadczenie zawodowe swoich członków.

Eric Hémar
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny

Eric Hémar jest absolwentem École Nationale d’Administration. Ukończywszy studia, rozpoczął karierę zawodową w Trybunale Obrachunkowym. Od 1993 roku w Ministerstwie Infrastruktury, Transportu i Turystyki pełnił stanowisko doradcy technicznego ministra Bernarda Bosson.

Zobacz więcej

Eric Hémar jest absolwentem École Nationale d’Administration. Ukończywszy studia, rozpoczął karierę zawodową w Trybunale Obrachunkowym. Od 1993 roku w Ministerstwie Infrastruktury, Transportu i Turystyki pełnił stanowisko doradcy technicznego ministra Bernarda Bosson.

W 1995 roku dołączył do Grupy Geodis jako Sekretarz Generalny, a następnie jako Dyrektor Logistyki. W marcu 2001 roku Eric Hémar zrezygnował funkcji Dyrektora Logistyki w Geodis, by utworzyć Grupę ID Logistics. Od września 2001 r. Eric Hémar jest dyrektorem generalnym ID Logistics Group.
W marcu 2019 r. objął także funkcję przewodniczącego zawodowej federacji przedsiębiorstw transportowych i logistycznych „Union TLF”.

Ukryj

Christophe Satin
Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu

Karierę zawodową rozpoczął w firmie Arthur Andersen. Następnie pracował dla różnych firm branży przemysłowej, aż do momentu objęcia stanowiska Dyrektora Finansowego w Geodis Logistics. W 2001 roku został współzałożycielem ID Logistics gdzie również pełnił funkcję Dyrektora Finansowego. Obecnie Christophe Satin zajmuje stanowisko Dyrektora Operacyjnego.

Immod
reprezentowana przez Marie Aude-Hémar
Członek Zarządu

Absolwent francuskiej (Paryskiej) renomowanej Szkoły Biznesowej IDRAC. Zajmowała różne stanowiska  w  Caisse d’Epargne IDF od 1986 do 2011 roku (Szef Małych Klientów Biznesowych, Dyrektor Oddziału Klientów Biznesowych, Inspektor Kontroli Wewnętrznej). Marie Aude-Hémar jest stałym reprezentantem firmy Immod. Prywatnie jest żoną Erica Hémara.

Jesus Hernandez Muñoz
Członek Zarządu
(Z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie)

Jesus Hernandez Muñoz urodzony w 1959 roku, absolwent Uniwersytetu w Madrycie. Swoje umiejętności w zakresie zarządzania zdobywał podczas międzynarodowej kariery w branży logistycznej. Pracował między innymi dla C&A pełniąc stanowisko Dyrektora Koordynacyjnego w Düsseldorfie oraz w Tibbett & Britten jako Dyrektor Generalny Hiszpanii, Portugalii oraz Maroka. W 2006 roku rozpoczął współpracę z ID Logistics, gdzie objął stanowisko Dyrektora Generalnego Hiszpanii. Od marca 2015 roku Jesus Hernandez Muñoz jest Dyrektorem Generalnym Brazylii.

 

Michel Clair
Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komitetu Audytu

Michael Clair jest absolwentem École Nationale d’Administration. Pracował jako audytor, a następnie Kontroler Rachunków we Francuskim Trybunale Obrachunkowym w latach 1975-1991. Pełnił różne stanowiska w organach państwowych oraz ministerialnych. Od 1986 do 1988 szef sztabu w gabinecie Ministra Handlu, Rzemiosła i Usług.

Zobacz więcej

Michael Clair jest absolwentem École Nationale d’Administration. Pracował jako audytor, a następnie Kontroler Rachunków we Francuskim Trybunale Obrachunkowym w latach 1975-1991. Pełnił różne stanowiska w organach państwowych oraz ministerialnych. Od 1986 do 1988 szef sztabu w gabinecie Ministra Handlu, Rzemiosła i Usług.

. W roku 1991 dołączył do Compagnie Bancaire pełnił funkcję Sekretarza Generalnego, a także Członka Zarządu. Po fuzji Paribas i Compagnie Banciaire został Członkiem Komitetu Wykonawczego do spraw nieruchomości i usług wspólnych. W 1996 roku dołączył do grupy Klépierre początkowo jako Członek Zarządu, po roku jednak został Przewodniczącym. Od 1998 do 2012 pełni stanowisko Prezesa Zarządu i Rady Nadzorczej Kl épierre. Obecnie jest przewodniczącym Astria, France Habitation oraz OGIF, a także Prezesem Zarządu Comexposium.

Ukryj

Muriel Mayette-Holtz
Niezależny Członek Zarządu
(Z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie)

Dyrektor Generalny Comédie-Française w latach 2006-2014. Muriel Mayette-Holtz urodzona 1964 roku, jest aktorką i reżyserem. Były student Michel Bouquet, Claude Régy oraz Bernard Dort. W latach 2000-2006 wykładowca w Konserwatorium Narodowym Sztuki Dramatycznej.

Michèle Cyna
Niezależny Członek Zarządu
(Z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie)

Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Burgeap. Przez sześć lat pełniła funkcję Dyrektora ds. Międzynarodowych w Veolia Transdev. Jest absolwentem École Polytechnique, École Nationale des Ponts et chaussées oraz Massachusetts Institute of Technology. Michèle Cyna urodzona w 1957 roku, swoją karierę zaczynała w Ponts et Chaussées.

Zobacz więcej

Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Burgeap. Przez sześć lat pełniła funkcję Dyrektora ds. Międzynarodowych w Veolia Transdev. Jest absolwentem École Polytechnique, École Nationale des Ponts et chaussées oraz Massachusetts Institute of Technology. Michèle Cyna urodzona w 1957 roku, swoją karierę zaczynała w Ponts et Chaussées.

Pełniła funkcję prezesa Sciences ParisTech, oraz pełniła funkcje w Grandes Écoles au Féminin (GEF). Michèle Cyna obecnie jest prezesem Ponts Alliance – stowarzyszenia absolwentów École des Ponts.

Ukryj

Jacques Veyrat
Niezależny członek zarządu bez prawa głosu

Kształcił się na Ecole Polytechnique oraz Ecole des Ponts et Chaussées w Paryżu. Swoją karierę rozpoczął w Departamencie Skarbu Państwa, a następnie zajmował różne stanowiska w urzędach ministerialnych. W 1995 roku dołączył do Grupy Louis Dreyfus, gdzie pełniąc różne stanowiska kierownicze odpowiadał głównie za Louis Dreyfus Armateurs.

Zobacz więcej

Kształcił się na Ecole Polytechnique oraz Ecole des Ponts et Chaussées w Paryżu. Swoją karierę rozpoczął w Departamencie Skarbu Państwa, a następnie zajmował różne stanowiska w urzędach ministerialnych. W 1995 roku dołączył do Grupy Louis Dreyfus, gdzie pełniąc różne stanowiska kierownicze odpowiadał głównie za Louis Dreyfus Armateurs.

W latach 1998 – 2005 pełnił funkcję Prezesa oraz Dyrektora Generalnego Neuf Telecom. Po fuzji Neuf Telecom oraz spółki Cegetel objął stanowisko Prezesa i Dyrektora Naczelnego, aż do roku 2008, w którym to roku został mianowany Prezesem Grupy Louis Dreyfus. Od lipca 2011 roku Jacques Veyrat pełni funkcję Prezesa międzynarodowej spółki Impala SAS.

Ukryj

Pascal Teranne, Administrator

Pascal Teranne (58 lat) rozpoczął karierę w La Flèche Cavaillonnaise w 1986 roku, a następnie dołączył do ID Logistics w 2001 roku jako dyrektor prawny. Posiada tytuł magistra prawa gospodarczego i jest absolwentem Ecole Supérieure des Transports.

KOMITET WYKONAWCZY

Komitet Wykonawczy wspiera Radę Dyrektorów w zakresie definiowania, wdrażania oraz monitorowania strategii rozwoju Grupy.

Eric Hémar
Prezes i Dyrektor Generalny

Christophe Satin
Chief Dyrektor Operacyjny

Yann Perot
Dyrektor Finansowy

Yann Perot, lat 44, jest absolwentem Szkoły Biznesu EDHEC. Swoją karierę rozpoczął w firmie Deloitte we Francji oraz USA.

Od 2000 roku Yann Perot rozpoczął współpracę z grupą Lagardere, a następnie z NRJ w których to firmach pełnił funkcję dyrektora finansowego. W roku 2009 roku rozpoczął współpracę z ID Logistics i przenosząc swoje wieloletnie doświadczenie na grunt operatora logistycznego, został nowym Dyrektorem Finansowym Grupy.

Ludovic Lamaud
Wiceprezes ds. Rozwoju i Innowacji

Ludovic Lamaud, lat 43, jest odpowiedzialny za nadzorowanie oraz koordynowanie rozwoju handlowego całej Grupy ID Logistics, jak i Działu Innowacji. Ukończył specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie dystrybucji farmaceutycznej, a następnie rozpoczął karierę w OCP Répartition Pharmaceutique, jako „head of production tools”, przed wstąpieniem do Geodis, gdzie pełnił Funkcję Re-engieneering Strategic Managera. Od 2002 roku w ID Logistics pełni funkcję Wiceprezesa ds. Rozwoju i Innowacji.

Laurent Nicastro,
Viceprezes ds. Operacyjnych

Laurent Nicastro, 45 lat, rozpoczął swoją karierę w 1997 roku w firmie Hays Logistics (obecnie Kuehne & Nagel) na stanowisku kierownika ds. logistyki, obsługując Hondę i Christiana Diora.
W 2000r. został szefem projektów w Dziale Klienta i Przemysłu, a od 2003r. pełnił funkcję kierownika magazynu Carrefour, następnie od 2006r. funkcję dyrektora naczelnego w belgijskiej spółce zależnej Logistics Nivelles, obsługując tego samego klienta.

Zobacz więcej

Laurent Nicastro, 45 lat, rozpoczął swoją karierę w 1997 roku w firmie Hays Logistics (obecnie Kuehne & Nagel) na stanowisku kierownika ds. logistyki, obsługując Hondę i Christiana Diora.
W 2000r. został szefem projektów w Dziale Klienta i Przemysłu, a od 2003r. pełnił funkcję kierownika magazynu Carrefour, następnie od 2006r. funkcję dyrektora naczelnego w belgijskiej spółce zależnej Logistics Nivelles, obsługując tego samego klienta.

W 2007 roku Laurent Nicastro dołączył do Grupy Castorama jako szef logistyki we Francji. Pracując w Castoramie przez ponad 10 lat pełnił funkcję szefa łańcucha dostaw od 2012 roku, od r. 2014r. funkcję szefa łańcucha dostaw, informatyki i organizacji IT. W 2012r. dołączył do Komitetu Wykonawczego. Laurent jest absolwentem Uniwersytetu Panthéon Paryskiej Sorbony, ukończył również podyplomowe studia (DESS) na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Lille, w zakresie zarządzania i inżynierii transportu.

Ukryj

Kodeks zarządzania

Pobierz: Internal charter of the Board of Directors

Pobierz: Code of conduct