OD 2013 ROKU GRUPA REALIZUJE AMBITNY PROGRAM LEAN MANAGMENT, KTÓREGO CELEM JEST WDROŻENIE KULTURY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA.

Projekt ten obejmuje wszystkie podmioty danej lokalizacji: od dyrektora magazynu po operatorów wózków widłowych i promuje podejmowanie dyskusji na temat usprawniania procesów magazynowych. Wspiera także szkolenia oraz rozwój nowych liderów poprzez zdobywanie umiejętności praktycznych.
Satysfakcja Klienta, szkolenie przyszłych managerów oraz zaangażowanie wszystkich pracowników, to główne cele tego kompleksowego projektu.

PROGRAM LEAN MANAGMENT POZWALA NA REALIZOWANIE WIELU CELÓW:

    • Rozwijanie kultury ciągłego doskonalenia się w świecie, który wciąż się zmienia.

    • Pozostawanie gotowym i otwartym na zmiany oraz dostosowywanie się do potrzeb Klienta.

    • Zapewnienie lokalnym managerom procesów i narzędzi w celu ułatwienia analizy i podejmowania decyzji.

    • Pozostawanie w łączności pomiędzy operatorami, a przełożonymi tak, aby razem wybierać najlepsze rozwiązania.