Usystematyzowane podejście

W roku 2014 ID Logistics postanowił powołać nowy dział innowacji, angażując tym samym zespół czterech inżynierów. Zespół ten działając na podstawie wspólnej metodologii centralizuje wszystkie innowacyjne projekty Grupy.
Powołano również Komitet złożony z Managerów Działów Operacji, IT oraz Rozwoju. Zadaniem komitetu jest kierowanie oraz monitorowanie pracy, która zorientowana jest na innowacyjne projekty..

Cele w 100% zorientowane na poprawę obsługi Klienta

Dzięki takiemu podejściu, ID Logistics umożliwia swoim Klientom korzystanie z nowych rozwiązań, poprawiając jednocześnie jakość świadczonych usług, czyniąc je bardziej wydajnymi i elastycznymi. ID Logistics oferuje również zindywidualizowane produkty, które sprawiają, iż wyróżnia się na rynku. Jego zadanie nie kończy się jednak jedynie na „doskonałości operacyjnej”, ale dąży do przewidywania potrzeb przyszłości na drodze innowacji i przełomu technologicznego.

Ekosystem skupiony wokół innowacji

ID Logistics zaangażował i zjednoczył swoich partnerów i dostawców wokół nowego projektu. Każdy z nich dzieli się regularnie swoimi spostrzeżeniami oraz konsultuje możliwość dalszego rozwoju danego produktu lub usługi. I choć każdy z projektów angażuje obecnych dostawców, to ekosystem ten pozostaje otwarty zarówno na start-upy, jak i na współpracę z uczelniami wyższymi, nowymi partnerami z dziedziny inżynierii czy biznesu, by wspólnie dostrzegać nowe rozwiązania.

Efektywny proces

Nasza struktura organizacyjna pozwala na prosty, ale skuteczny proces:

  • Identyfikowanie potencjalnych tematów: wybranie tych najbardziej obiecujących.
  • Analiza stosowności: Proof of concept.
  • Próba danej innowacji.
  • Zapewnienie łatwego wdrożenia: rozwój krok po kroku, implementacja.

Wymierne efekty

Każdego roku ID Logistics identyfikuje 50 obiecujących projektów, 15 z nich jest opracowywane i testowane.
Informacjami na temat najnowszych projektów dzielimy się z Klientami za pośrednictwem kwartalnego newslettera.