ID Logistics jest zarządzane w ramach wymagających regulacji prawnych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa pracy, przeznacza więc znaczne fundusze na szkolenia. Organ wewnętrzny, utworzony w 2009 roku, zapewnia kształcenie w zakresie bezpiecznej jazdy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wykorzystania sprzętu ochrony osobistej, ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, dostosowując równocześnie programy szkoleń do każdego rodzaju pracy.

Zastosowanie znajdują nowoczesne zasoby i narzędzia od szkoleń stacjonarnych do sesji e-learning oraz szkolenia zamiennie wykorzystujące te metody.

Każdego roku ID Logistics zapewnia:

    • 300.000 godzin szkoleń we wszystkich krajach, w których Grupa prowadzi działalność

    • Ponad 10.000 modułów e-lerning