CV prosimy wysłać na adres mailowy umieszczony na ogłoszeniu, w temacie wiadomości wpisując identyfikator ogłoszenia (ID) widoczny pod nazwą stanowiska.

Prosimy o umieszczenie na CV poniższej klauzuli:
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez firmę ID Logistics Polska S.A. z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice, zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.), w celu realizacji procesu rekrutacji.