Zainicjowany w 2011 roku, program „Talenty 2020” jest istotnym elementem rozwoju kariery zawodowej pracowników grupy oraz systemu zarządzania.

Narzędzia programu Talenty 2020 są dedykowane każdemu menedżerowi i zaprojektowane, aby zapewniać wsparcie na wszystkich etapach kariery w ID Logistics. Program został opracowany przy ścisłej współpracy z działem operacyjnym w celu zapewnienia, iż będzie w stanie w pełni sprostać wymaganiom i oczekiwaniom menadżerskim.

Zobacz więcej

Zainicjowany w 2011 roku, program „Talenty 2020” jest istotnym elementem rozwoju kariery zawodowej pracowników grupy oraz systemu zarządzania.

Narzędzia programu Talenty 2020 są dedykowane każdemu menedżerowi i zaprojektowane, aby zapewniać wsparcie na wszystkich etapach kariery w ID Logistics. Program został opracowany przy ścisłej współpracy z działem operacyjnym w celu zapewnienia, iż będzie w stanie w pełni sprostać wymaganiom i oczekiwaniom menadżerskim.

Zbudowany na szerokiej bazie profili zawodowych oraz scentralizowanej platformie informatycznej, projekt Talenty 2020 pozwala na:

– przeprowadzenie rocznej oceny pracowniczej w oparciu o jasne i rzeczywiste elementy

– dokonanie samooceny kompetencji i efektywności

– monitorowanie aspiracji zawodowych pracowników

– szkolenie we własnym tempie za pomocą modułu e-learning

– dostęp do otwartych rekrutacji

Program Talenty 2020 został opracowany pierwotnie we Francji, w chwili obecnej jest wdrażane we wszystkich zagranicznych oddziałach Grupy. Narzędzia i procesy programu Talenty 2020 rozwijają się wraz ze wzrostem i ewolucją Grupy, zapewniając możliwość wdrażania nowych, innowacyjnych modułów, a także rozszerzenie zakresu istniejących aplikacji HR przy uwzględnieniu zmian i regulacji prawnych.

Ukryj