Od momentu powstania, Grupa ID Logistics realizuje aktywną politykę rozwoju i mobilności wewnętrznej, poprzez stworzenie kompleksowego systemu zarządzania karierą.

Jakość dialogu z pracownikami jest dla nas kwestią priorytetową, znajdującą odzwierciedlenie w licznych porozumieniach zawartych w celu pozytywnego rozwoju wszystkich naszych pracowników.

Dla wszystkich międzynarodowych oddziałów Grupy, praktyki zarządzania skupione są wokół czterech podstawowych wartości. Wartości te przekazywane są na wszystkich szczeblach hierarchii Grupy.
Każdy z pracowników wynagradzany jest na podstawie jasnych i wspólnych celów, z ukierunkowaniem na stałe dążenie do zwiększania zadowolenia klienta i przestrzegania wartości Grupy.
Indywidualna część wynagrodzenia powinna być tak wysoka jak to tylko możliwe.

Dołączenie do ID Logistics  oznacza dołączenie do szybko wzrastającej organizacji, która oferuje liczne możliwości rozwoju zawodowego w ramach programów szkoleniowych oraz szytych na miarę dodatkowych środków wsparcia, zarówno we Francji jak i poza jej granicami.