ID Logistics traktuje priorytetowo kwestie bezpieczeństwa zatrudnianych pracowników i zapobiegania wypadkom w pracy.
Podejście to gwarantuje klientom, że zatrudniany personel jest przeszkolony do wykonywania powierzonych zadań w bezpiecznym środowisku i stosując zasady bezpiecznej pracy.

  • Szkolenia dla wszystkich pracowników, w tym również dla pracowników agencji pracy tymczasowych, w zakresie powierzanych zadań przed rozpoczęciem pracy na każdym stanowisku.
  • Szkolenia ukierunkowane są na zwiększenia świadomości odnośnie bezpieczeństwa i higieny przy ręcznych pracach transportowych. Uwzględniają one także zagrożenia wynikające z użycia wózków w magazynach.
  • ID Logistics rozpowszechnia kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich szczeblach hierarchii przedsiębiorstwa.

Co roku ID Logistics angażuje się w poprawę swojego współczynnika wypadkowości i współczynnika ciężkości, aby pozostać na najlepszym poziomie w branży.