TRWAŁY ROZWÓJ W ID LOGISTICS OPIERA SIĘ NA TRZECH FILARACH :

To, kim jesteśmy : kapitał to przede wszystkim ludzie

  1. – Być referencyjnym dostawcą usług logistycznych w kwestii zdrowia i bezpieczeństwa pracy,
  2. – Wspomagać pracowników w ich rozwoju zawodowym,
  3. – Być rzecznikiem inkluzywności: faworyzować integrację najbardziej wrażliwych i zachęcać do różnorodności w zespołach,
  4. – Stawiać na etykę jako najważniejszy komponent każdego działania.

 

Zobacz więcej

To, kim jesteśmy : kapitał to przede wszystkim ludzie

  1. – Być referencyjnym dostawcą usług logistycznych w kwestii zdrowia i bezpieczeństwa pracy,
  2. – Wspomagać pracowników w ich rozwoju zawodowym,
  3. – Być rzecznikiem inkluzywności: faworyzować integrację najbardziej wrażliwych i zachęcać do różnorodności w zespołach,
  4. – Stawiać na etykę jako najważniejszy komponent każdego działania.

 

Co robimy: naszym priorytetem jest działanie w obrębie specjalizacji Grupy.

  1. – Ograniczać nasze oddziaływanie na środowisko,
  2. – Dostosować nasze zaangażowanie do priorytetów klientów.

 

Nasz wkład:

– Zachęcać do inicjatyw lokalnych zgodnych z wartościami Grupy.

Ukryj