ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ID LOGISTICS OPIERA SIĘ NA 3 FILARACH:

Socjalnym i społecznym:

Poprzez podjęcie odpowiedzialności jako pracodawca i podmiot gospodarczy oddziałujący na lokalną społeczność. Zwiększenie zaangażowania w życie firmy i poprawę bezpieczeństwa zatrudnianych pracowników poprzez programy szkoleniowe i ciągłe podnoszenie świadomości. Zachęcanie do podejmowania odpowiedzialnych inicjatyw.

Zobacz więcej

Socjalnym i społecznym:

Poprzez podjęcie odpowiedzialności jako pracodawca i podmiot gospodarczy oddziałujący na lokalną społeczność. Zwiększenie zaangażowania w życie firmy i poprawę bezpieczeństwa zatrudnianych pracowników poprzez programy szkoleniowe i ciągłe podnoszenie świadomości. Zachęcanie do podejmowania odpowiedzialnych inicjatyw.

Środowiskowym:

Ochrona środowiska i ograniczenie niekorzystnego na nie oddziaływania poprzez działania dążące do ograniczania w obszarze zanieczyszczeń, zużycia energii a także zarządzanie odpadami przy jednoczesnym wdrażaniu rozwiązań przyjaznych środowisku na poziomie magazynów i środków transportu.

Ekonomicznym:

Podniesienie efektywności ekonomicznej oraz wsparcie klientów we wdrażaniu optymalnych i innowacyjnych rozwiązań, które odpowiedzą w równym stopniu potrzebom osiągania wyników na płaszczyźnie gospodarczej jak i środowiskowej.

Ukryj