ID Logistics jako podmiot w łańcuchu logistycznym i odpowiedzialna firma, przywiązuje szczególną uwagę do emisji dwutlenku węgla generowanej podczas prowadzenia działalności.

    • Zatrudnieni przez ID LOGISTICS kierowcy są przeszkoleni w zakresie eko-jazdy. Zużycia paliw każdego pojazdu są monitorowane dzięki zamontowanym w pojazdach narzędziom. Wszelkie odstępstwa są analizowane w celu podjęcia niezbędnych działań naprawczych.

    • Firma podpisała w 2012 roku przestrzeganie zasad określonych w Karcie ADEME. Zobowiązanie do przestrzegania Karty ADEME przedłużono po raz drugi 15 kwietnia 2014 r.

    • 100% pojazdów ID Logistics używanych w Europie odpowiada normie Euro V lub EEV, docelowo w 2017 roku, wszystkie używane pojazdy będą dostosowane do norm Euro VI.