Działając jako firma odpowiedzialna, zwracamy szczególną uwagę na rolę ID Logistics w zachodzących zmianach społecznych, a także rozwoju osobistym naszych pracowników.

To dlatego zapewniamy 300.000 godzin szkoleń rocznie, oferując jednocześnie naszym pracownikom szerokie możliwości rozwoju i obrania ścieżki satysfakcjonującej kariery zawodowej.