W 2008 roku, grupa zdecydowała się na wdrożenie i certyfikowanie prywatnego systemu zarządzania  (CID) w celu zapewnienia swoim klientom, zarówno we Francji jaki i za granicą,  kontroli w obszarze dobrych praktyk operacyjnych i zgodności z przepisami prawa.

 

Celem projektu jest:

  • Wyszkolenie wszystkich pracowników w zakresie procesów określonych wspólnie z klientem.

  • Zapewnienia ciągłości realizacji dobrych praktyk.
  • Formalne określenie ścisłych ram w odniesieniu do warunków pracy i aspektów środowiska.